Sme otvorený. Objednajte si teraz.
Sme otvorený. Objednajte si teraz.
Košík 0

Podmienky používania

Podmienky predaja Posledná aktualizácia: 05/07/2021

1. ÚVOD 1. Tieto Podmienky predaja stanovujú podmienky, za ktorých sa vám ako kupujúcemu dodávajú produkty na www.tattoosupplies.com a www.thekoreancosmetics.com alebo v našej mobilnej aplikácii (spolu definované ako „Stránka“ ). Vlastníkom a prevádzkovateľom stránky je AWESO GENERAL TRADING LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Spojených arabských emirátoch („SAE“) pod licenčným číslom CN-3456130, so sídlom na adrese Musaffah M40, pozemok 84, kancelária 25 v SAE („my“, „náš“ alebo „nás“). 2. Pred odoslaním objednávky cez Stránku si pozorne prečítajte tieto podmienky. Zadaním objednávky na Stránke súhlasíte s tým, že budete s okamžitou platnosťou viazaní týmito Podmienkami predaja. 2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY 1. Dodávateľ. Každý produkt vo vašej objednávke predávame my alebo miestny alebo medzinárodný predajca, ktorý je uvedený na Stránke. 2. Prijatie objednávky. K prijatiu vašej objednávky dôjde, keď vám písomne ​​oznámime prijatie (napríklad e-mailom alebo správou cez mobil). Ak nebudeme môcť prijať vašu objednávku, budeme vás o tom informovať písomne ​​alebo telefonicky a nebudeme vám účtovať poplatky za produkt. 3. Platba. Zadaním objednávky nám alebo nášmu spracovateľovi platieb tretej strany dávate oprávnenie na spracovanie údajov o vašej kreditnej/debetnej karte pre sumu vašej objednávky. Prijímame platby prostredníctvom, a. kreditná/debetná karta; b. paypal c. platobná brána 4. Aby sme mohli autorizovať platby kreditnou/debetnou kartou, môžeme byť požiadaní, aby sme vám vytvorili účet u našich tretích spracovateľov platieb, vrátane prijatia ich štandardných podmienok a odoslania vašich údajov vo vašom mene. Týmto nás k tomu oprávňujete a nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadnu škodu alebo stratu, ktorá by vám v dôsledku toho mohla vzniknúť. 5. Môžeme odstrániť alebo pridať karty alebo iné spôsoby platby, ktoré akceptujeme, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 6. Zrušenie objednávky. Objednávku môžete zrušiť bezprostredne pred odoslaním z akéhokoľvek dôvodu. 7. Naše zrušenie. Vašu objednávku (objednávky) môžeme zrušiť, ak: . neuhradíte nám žiadnu platbu, keď je splatná; a. neposkytnete nám v primeranom čase, keď o to požiadame, informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli poskytovať produkty; alebo b. neumožníte nám v primeranej lehote doručiť vám produkty alebo ich od nás vyzdvihnúť; alebo c. pokúsite sa o hromadný nákup alebo nákup viacerých objednávok v súlade s odsekom 2.8 nižšie. 8. Hromadný/viacnásobný nákup. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akékoľvek objednávky podľa vlastného uváženia, kde zistíme hromadný nákup alebo nákup viacerých jednotiek podobných produktov. 3. DORUČENIE VAŠEJ OBJEDNÁVKY 1. Náklady na doručenie. Náklady na doručenie budú tak, ako sa vám zobrazia na našej stránke. 2. Dátum dodania. Tieto informácie sa vám zobrazia na našej stránke. 3. Oneskorenie dodávky: . a. ak sa naša dodávka produktu oneskorí z dôvodu udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť, potom vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme vás informovali, a podnikneme kroky na minimalizovanie účinku oneskorenia; b. ak na vašej adrese nie je nikto k dispozícii na prevzatie a produkty nie je možné odoslať prostredníctvom vašej poštovej schránky, upozorníme vás, ako si zariadiť doručenie alebo vyzdvihnúť produkt; c. ak si u nás produkt neprevezmete podľa dohody alebo ak po neúspešnom doručení k vám znova nezabezpečíte doručenie alebo si ho nevyzdvihnete z doručovacieho skladu, budeme vás kontaktovať ohľadom ďalších pokynov. Ak sa nám ani napriek nášmu primeranému úsiliu nepodarí s vami skontaktovať alebo opätovne dohodnúť doručenie alebo vyzdvihnutie, vašu objednávku zrušíme. 4. Požiadavka ID pri doručení. Na základe vlastného uváženia môžeme vykonať akékoľvek vyšetrovanie, ktoré považujeme za potrebné na overenie vašej totožnosti a/alebo vlastníctva vašich finančných nástrojov, a to tak, že vás požiadame, aby ste nám poskytli ďalšie informácie alebo dokumentáciu, vrátane, ale nie výlučne, vyžiadania formy identifikácie a /alebo kreditnou kartou. Ak nedokážeme overiť alebo overiť akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, máme právo odmietnuť doručenie a zrušiť objednávku. 5. Doručenie zo zámoria. Upozorňujeme, že môžete byť považovaný za dovozcu záznamu v prípade, že vaša objednávka vyžaduje doručenie zo zahraničia. V takom prípade sa od vás vyžaduje, aby ste zabezpečili, že vami objednané produkty môžu byť legálne dovezené, budú v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami a zaplatíte všetky poplatky a clá súvisiace s vaším nákupom. 6. Nárok na produkty. Produkt sa bude považovať za váš vlastníctvo a vašu zodpovednosť od chvíle, keď vám produkt doručíme na dodaciu adresu a keď ste za produkt zaplatili. 7. Faktúra. Za váš nákup vystavíme elektronickú faktúru a zašleme ju na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. 4. VRÁTENIE 1. Produkt môžete vrátiť, ak nie je súčasťou zoznamu nevratných položiek a ak ste obdržali: a) Nesprávny produkt (ak je produkt nepoužitý, v pôvodnom neporušenom obale a obsahuje všetky visačky). b) A poškodený / d účinný produkt (Pri elektronike budú akceptované otvorené produkty, ak sa líšia od zobrazeného popisu alebo obrázku). c) Ak ste si to rozmysleli alebo ste zadali nesprávnu objednávku, vrátenie akceptujeme len za určitých podmienok: 2. Položky sú v pôvodnom maloobchodnom balení (zapečatená/uzavretá škatuľa) a v žiadnom stave nie sú poškodené ani s nimi manipulované. Pečať položky musí byť v neporušenom stave. 3. V prípade odevov a iných módnych produktov musí byť produkt v originálnom balení a musí mať všetky pôvodné štítky. 4. Pri všetkých ostatných produktoch sa vrátenie akceptuje, ak je produkt v neporušenom originálnom balení vrátane všetkého príslušenstva. 5. Náhrada bude vydaná do vašej peňaženky alebo kreditnej karty, po kontrole na našom konci. 6. Nevratné produkty. Nemáte právo na vrátenie, výmenu alebo výmenu produktov v súvislosti s: . a. produkty, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné materiály alebo používajú horľavé kvapaliny alebo plyny; b. produkty, ktoré ste použili alebo poškodili alebo nie sú v takom stave, v akom ste ich dostali; c. akýkoľvek spotrebný výrobok, ktorý bol použitý alebo nainštalovaný; d. výrobky s poškodenými alebo chýbajúcimi sériovými číslami; alebo e. výrobky, ktoré patria do špecifických kategórií, vrátane potravín, nápojov, domácich potrieb, digitálnych kníh, plaviek, pančuchového tovaru, spodnej bielizne, ponožiek, zdravia, kontaktných šošoviek, hygienických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti a určitých výrobkov pre deti (napríklad popruhy, plienky, hygienické vreckovky, produkty súvisiace s kŕmením) hudba, video a videohry. 7. Kontaktujte nás (dohodnite si vrátenie tovaru). Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo živého chatu na Stránke, 8. Vrátenie peňazí: . Za dodané produkty vám vrátime sumu za produkt (okrem sumy zaplatenej za pôvodné prepravné) v plnej výške plus náklady na vrátenie: i. ak sú produkty chybné alebo nie ako je popísané na našej stránke; alebo ii. ak je dôvodom vrátenia chyba na našej strane, ako je chyba v cene alebo popise, oneskorenie dodávky atď. Za všetkých ostatných okolností vrátime sumu za produkt (okrem sumy zaplatenej za pôvodné prepravné ) a môžete zaplatiť náklady na spätnú prepravu. Za nedodané produkty dostanete plnú náhradu, ak zrušíte objednávku podľa bodu 2.6; 9. Postup vrátenia peňazí. V závislosti od spôsobu platby, ktorý ste použili na platbu, vám vrátime peniaze takto: . ak ste platili kreditnou/debetnou kartou, môžete si zvoliť vrátenie peňazí kreditnou/debetnou kartou. 10. Časový harmonogram vrátenia peňazí. Vaša refundácia bude iniciovaná, keď váš produkt dostaneme späť do nášho zákazníckeho centra a skontroluje náš tím, a konečnú refundáciu dostanete takto: 11. . a. ak je vrátenie peňazí na vašu kreditnú/debetnú kartu, do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď dostaneme produkt späť do nášho zákazníckeho centra; b. ak ste objednávku zrušili pred odoslaním, automaticky vám vrátime peniaze. 5. CHYBA ALEBO POŠKODENIE VÁŠHO PRODUKTU 1. Záruka. Na určité zakúpené produkty bude poskytnutá dvanásť (12) mesačná záruka na chyby, ktoré sa vyskytnú po zakúpení, a dvadsaťštyri (24) mesačná záruka na všetky elektronické (tu definované) produkty, ktoré sa predávajú kupujúcim v Saudskej Arábii. Na vybrané renovované produkty sa vzťahuje trojmesačná (maximálne) záruka. Záruka sa nevzťahuje na prípady iné ako chyby materiálu, konštrukcie a spracovania. Záručné povinnosti sú obmedzené na opravu chybného produktu alebo výmenu chybnej časti, alebo výmenu alebo vrátenie peňazí podľa trhovej ceny samotného produktu (takéto rozhodnutie závisí od uváženia predajcu produktu). Nie na všetky produkty sa vzťahuje záruka, vždy si skontrolujte zoznam produktov, aby ste vedeli, či zahŕňa výhody záruky. 2. Záručná doba. Oprava alebo výmena podľa podmienok tejto záruky neposkytuje právo na predĺženie alebo obnovenie záručnej doby. Záručné podmienky sú v súlade s výrobcom vášho zariadenia. Ďalšie podrobnosti o konkrétnych podmienkach záruky pre vaše zariadenie nájdete na stránke podpory vášho produktu. 3. Záruka sa neuplatňuje. Záruka neplatí za nasledujúcich okolností: . ak sa o opravu pokúsilo akékoľvek servisné stredisko, ktoré nie je autorizované predajcom produktu; fyzické poškodenie, t. j. výrobok vykazujúci jasné znaky poškodenia, ako sú rozbité obrazovky, silné preliačiny, ohnuté výrobky, ktoré môžu brániť správnemu fungovaniu výrobku; poškodenie kvapalinou, t. j. akákoľvek situácia zahŕňajúca ponorenie alebo striekanie elektronického zariadenia do akejkoľvek kvapaliny/alebo keď indikátor vody (ak je vo vnútri zariadenia) zmení farbu; a. zmena alebo úprava pôvodného softvéru; b. ak sa so zakúpeným produktom použilo neoriginálne príslušenstvo; c. ak je z produktu odstránené sériové číslo; d. na údržbu a pravidelné kontroly zakúpených produktov; e. na výmenu spotrebného materiálu (napr. batérie, svetlo žiarovky, poistky, slúchadlá alebo atrament do tlačiarne); f. kde došlo k zneužitiu alebo nesprávnemu použitiu produktu, napr. tým, že ho nepoužívate na určený účel alebo nie je v súlade s pokynmi výrobcu o používaní a údržbe; g. ak došlo k poškodeniu batérie produktu prebitím, nepoužívaním v súlade so špecifickými pokynmi jadra uvedenými v používateľskej príručke produktu alebo ak bola nabíjaná inými nabíjačkami, ako sú tie, ktoré schválil výrobca; a h. ak je ktorákoľvek z plomb na kryte batérie alebo článkoch porušená alebo vykazuje známky neoprávneného zásahu. 4. Nárok na záruku. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo živého chatu na Stránke. 6. ZÁRUKY, PREHLÁSENIA A ZÁVÄZKY 1. Zaručujete, vyhlasujete a zaväzujete sa, že: . budete plne dodržiavať a vždy budete aj naďalej plne dodržiavať všetky príslušné zákony, zákony a nariadenia, vrátane, bez obmedzenia, všetkých zákonov o ochrane súkromia a regulácie obsahu; a. máte plnú moc a oprávnenie uzavrieť tieto podmienky predaja a uskutočniť platbu v súlade s týmito podmienkami predaja; a b. ak si zakúpite produkt v mene podnikateľského subjektu, vyhlasujete, že ste oprávnený konať v mene tohto podnikateľského subjektu a zaväzujete ho k dodržiavaniu týchto podmienok predaja. 2. V súlade s odsekom 6.1 sa vám naše služby poskytujú „tak ako sú“ bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok. Odmietame všetky záruky, podmienky a vyhlásenia akéhokoľvek druhu, či už výslovné, implicitné alebo vedľajšie, vrátane, ale nie výlučne, všetkých podmienok, vyhlásení alebo záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny alebo všeobecný účel, neporušovania kompatibilitu alebo že naše služby sú bezpečné alebo bezchybné alebo budú fungovať bez prerušenia alebo budú poskytované včas alebo riadne alebo vôbec. 3. Záruka v odseku 5.1 bude vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom podľa týchto Podmienok predaja. 7. ZODPOVEDNOSŤ 1. Nič v týchto podmienkach predaja neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť strany: . a. za podvod, vrátane podvodného zavádzania, ktorého sa dopustila táto strana; b. za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou tejto strany; alebo c. za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa platných zákonov. 2. V súlade s odsekom 7.1 nebudeme my, naša materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a naši a ich riaditelia, úradníci, zástupcovia, zamestnanci, dodávatelia, subdodávatelia alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade zodpovední, či už na základe žaloby alebo nároku v zmluve , delikt, nedbalosť, porušenie zákonnej povinnosti alebo inak vyplývajúce z týchto Podmienok predaja alebo v súvislosti s nimi za stratu zisku, stratu údajov alebo informácií, prerušenie podnikania alebo inú finančnú stratu alebo za akékoľvek špeciálne, nepriame, náhodné alebo následné škody , aj keď sme my, naše pridružené spoločnosti, riaditelia, úradníci, agenti, zamestnanci, poskytovatelia licencií, subdodávatelia alebo dodávatelia boli upozornení na možnosť takýchto škôd. 3. Okrem toho, v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, my (vrátane našej materskej spoločnosti, dcérskych spoločností a pridružených spoločností a našich a ich riaditeľov, úradníkov, zástupcov, zamestnancov, dodávateľov, subdodávateľov alebo poskytovateľov licencií) nenesieme žiadnu zodpovednosť a súhlasíte s tým, že nebudete nás beriete na zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce priamo alebo nepriamo z: . oneskorené dodanie produktov alebo nedodanie ktorejkoľvek ich časti, ak je to spôsobené tým, že ste nám neposkytli informácie, ktoré potrebujeme, v primeranom čase, keď sme o ne požiadali alebo vykonali požadovanú platbu; a. škody, ktoré môžu vyplynúť z neoprávnenej opravy produktu; b. stratu akýchkoľvek uložených/uložených údajov v produktoch, ktoré sú buď opravené alebo vymenené; c. spoliehanie sa na obsah alebo iné informácie poskytnuté na stránke v súvislosti s produktom, ktorý si objednáte; d. vaše používanie alebo neschopnosť používať objednaný produkt; e. oneskorenia alebo prerušenia našej stránky alebo našich služieb; f. vírusy alebo iný škodlivý softvér získaný používaním objednaného produktu; g. poškodenie vášho hardvérového zariadenia v dôsledku používania vami objednaného produktu; alebo h. vaša strata alebo neschopnosť podnikať alebo podobne v dôsledku našej neschopnosti dodať vám produkt. 4. S výhradou odseku 7.1, ak sa odseky 6.3, 7.2 alebo 7.3 z akéhokoľvek dôvodu považujú za nevymožiteľné alebo neuplatniteľné, potom celková zodpovednosť (vrátane poplatkov za právne služby) vzťahujúca sa na nás, našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a našich a ich riaditeľov , úradníci, zástupcovia, zamestnanci, dodávatelia, subdodávatelia alebo poskytovatelia licencií voči vám, či už na základe konania alebo nároku v zmluve, nedbalosť alebo porušenie zákonnej povinnosti alebo inak, vyplývajúce z týchto Podmienok predaja alebo v súvislosti s nimi budú obmedzené na nižšia z, a) cena, za ktorú sa produkt predáva na našej stránke, a náklady na pôvodnú a spiatočnú dopravu; alebo b) 300 AED. 5. Súhlasíte s tým, že odškodníte a zadržíte nás, našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a naše a ich riaditeľstvo zástupcovia, úradníci, zástupcovia, zamestnanci, dodávatelia, subdodávatelia alebo poskytovatelia licencií neškodia ani voči akýmkoľvek stratám, škodám a výdavkom (vrátane poplatkov za právne zastupovanie a poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcich z alebo súvisiacich s: . akékoľvek nároky alebo požiadavky vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho používania stránky a našich služieb; a. vaše porušenie ktoréhokoľvek z ustanovení týchto podmienok predaja, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk, vyhlásení a záväzkov; alebo b. vaše porušenie akýchkoľvek platných zákonov. 8. VŠEOBECNE 1. Rozhodné právo. Tieto podmienky predaja a akékoľvek mimozmluvné práva alebo povinnosti vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Dubaja. 2. Riešenie sporov: . a. Ak nie ste spokojní s akýmikoľvek produktmi, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej stránky, mali by ste nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo živého chatu na stránke. b. Ak nedokážete vyriešiť svoj problém podľa odseku 8.2 (a) do štyridsiatich piatich (45) dní od upovedomenia predajcu o vašom probléme, akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z týchto Podmienok predaja alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek zmluvné práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok predaja alebo v súvislosti s nimi budú s konečnou platnosťou vyriešené arbitrážou podľa Rozhodcovského poriadku Rozhodcovského centra, pričom tieto pravidlá sa považujú za začlenené odkazom do tohto článku. Počet rozhodcov je jeden. Sídlom alebo právnym miestom arbitráže je Dubajské medzinárodné finančné centrum. Jazyk, ktorý sa použije v arbitráži, je angličtina. 3. Práva tretích strán. Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok predaja, nemá právo vymáhať žiadnu z ich podmienok. 4. Vzťah zmluvných strán. Nič, čo je obsiahnuté v týchto podmienkach predaja, nebude zmluvné strany ani žiadna tretia strana považovať ani vykladať za vytvorenie partnerského vzťahu alebo spoločného podniku medzi zmluvnými stranami, pričom sa rozumie, že zmluvné strany zostanú vždy nezávislými zmluvnými stranami o poskytovaní služieb. 5. Ďalšie záruky. Zmluvné strany urobia a vykonajú alebo zariadia vykonanie a vykonanie každého potrebného úkonu, dokumentu a čohokoľvek, čo je primerane v rámci ich právomocí implementovať a uviesť do platnosti tieto Podmienky predaja v plnom rozsahu, vrátane, bez obmedzenia, vzájomnej pomoci pri dodržiavaní s platnou legislatívou. 6. Zadanie. Tieto Podmienky predaja budú záväzné a zabezpečia v prospech strán a ich príslušných nástupcov a povolených postupníkov. Súhlasíte s tým, že nepostúpite ani neprevediete tieto Podmienky predaja ani žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto Podmienok predaja, či už priamo alebo nepriamo, bez predchádzajúceho získania nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, pričom takýto súhlas nesmiete bezdôvodne odopierať. 7. Celá dohoda. Tieto podmienky predaja a dokumenty, na ktoré sa odkazuje alebo sú v nich zahrnuté odkazom, obsahujú úplnú dohodu medzi stranami s ohľadom na predmet a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, rokovania a vyhlásenia, písomné alebo ústne, týkajúce sa predmetu predmetu. Okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach predaja a dokumentoch, na ktoré sa odkazuje alebo ktoré sú do nich začlenené formou odkazu, neexistujú žiadne podmienky, vyhlásenia, záruky, záväzky alebo dohody medzi stranami, či už priame, nepriame, kolaterálne, výslovné alebo implikované. 8. Zmena a doplnenie. Tieto Podmienky predaja nemôžete žiadnym spôsobom upravovať, meniť, meniť ani dopĺňať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z času na čas upraviť, zmeniť, doplniť alebo doplniť tieto Podmienky predaja. Aktuálnu verziu týchto Podmienok predaja zverejníme na Stránke a každá takáto zmena nadobudne účinnosť po zverejnení na Stránke alebo v deň, ktorý určíme ako „dátum účinnosti“ (ak existuje). Vaše ďalšie používanie stránky a našich služieb po akejkoľvek takejto zmene predstavuje váš súhlas s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami predaja v znení zmien a doplnení, a súhlasíte s nimi. 9. Oddeliteľnosť. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok predaja určí ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou ako neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie bude oddelené od týchto Podmienok predaja a zostávajúce ustanovenia budú naďalej plne platné a účinné, pokiaľ bude ekonomická alebo právna podstata transakcií, o ktorých sa tu uvažuje, nie je ovplyvnená žiadnym spôsobom, ktorý by bol pre niektorú zo strán podstatný. 10. Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu alebo za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie v plnení v dôsledku činov, ktoré sú mimo kontroly takejto zmluvnej strany, bez ohľadu na to, či takéto činy bolo možné primerane očakávať alebo nie (vrátane aktov vyššej moci, legislatívnych, súdnych alebo regulačných aktov akýchkoľvek provinčnej alebo federálnej vlády, súdu alebo regulačného orgánu, úkony ktoréhokoľvek z našich subdodávateľov alebo tretích strán, ktoré nám poskytujú tovar alebo služby, prerušenia práce, výpadky prúdu, embargá). 11. Bez vzdania sa práva. Akékoľvek naše zrieknutie sa ktoréhokoľvek z ustanovení ustanovenia týchto Podmienok predaja nebudú predstavovať zrieknutie sa žiadneho iného ustanovenia (či už podobného alebo nie), ani žiadne takéto zrieknutie sa nebude predstavovať pokračujúce zrieknutie sa daného konkrétneho ustanovenia, pokiaľ to výslovne neposkytneme v písomnej forme. 12. Prežitie. Všetky ustanovenia, ktoré buď výslovne alebo svojou povahou platia, pretrvajú aj pri pozastavení alebo ukončení vášho členstva na stránke.